ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

  • Πόλεις καραφυγής, ο Χριστός το καταφύγιό μας (25.21)
  • Το χάλκινο φίδι (26.21)
  • Νερό από το βράχο (27.21)
  • Βοσκοί & Μάγοι (28.28)