ΙΣΤΟΡΙΕΣ

  • Τέσσερις πονηροί ζητιάνοι (25.12)
  • Μια μεγάλη απάντηση σε μια μικρή πίστη (25.18)
  • Τα δίδυμα (26.12)
  • Σαντού Σουντάρ Σινγκ (26.18)
  • Η Βίβλος σχισμένη στα δύο (27.18)
  • Θρησκεία ή Χριστός (27.12)
  • Κυπριανός (Μέρος 1ο) Η φυγή από την Καρχηδόνα (28.10)
  • Ένας περίεργος επισκέπτης (28.14)