ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΑ

  • Οι βασιλιάδες του Ισραήλ (25.26)
  • Η ζωή του αποστόλου Παύλου (26.16)
  • Ο Χριστός και η Σαμαρείτισσα (27.26)
  • Η Γενεαλογία του Ιησού Χριστού (28.26)