ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

  • Η θεραπεία ενός παραλυτικού (25.16)
  • Ένας προφήτης εναντίον τετρακοσίων (26.26)
  • Ο πλούσιος νέος (27.16)
  • Ο Θεός προστατεύει το Γιο Του (28.12)